Hållbar livsstil

Rickard köper en gård i Skåne med drömmen om att skapa en tillvaro som är ekologisk och hållbar. Nu arbetar han hårt för att bygga om sekelskiftsgården till ett självförsörjande jordbruk.

Shot on Canon C300 with Canon L-series glass.
Graded in Premiere Pro with Filmconvert and Colorista.

By Daniel

Canon C300

Plrd 600

Here are the next videos in your search